Pod záštitou

JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA
ředitele FN Motol

Mgr. Jany Novákové, MBA
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Důležité termíny

Do 1. března 2022
zaslání přihlášek firem / vystavovatelů

Do 15. března 2022
zaslání přihlášek k účasti,
snížený registrační poplatek

Do 15. března 2022
zaslání přihlášky k ubytování

Do 30. dubna 2022
storno registrace
Generální partner

logo [jpg] logo [jpg]

Hlavní partner

logo [jpg] logo [jpg]

Partneři

logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg]

Vystavovatelé

logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] logo [jpg] Tecom Analytical Systems CNS a.s.